Het noorden

Het belangrijkste doel van de reis zou vooral liggen op plaatsen waar Paustovski heeft gewoond, die hij heeft bezocht en bereisd en landschappen en natuurfenomemen waarvan hij genoot. In het Noorden bleken nogal wat Paustovski-kenners te zijn die zich graag over

ons wilden ontfermen.