Privacy Verklaring

Vanaf 25 mei 2018 werd in Europa de nieuwe privacy-wetgeving van kracht : de AVG -regeling (algemene verordening gegevensbescherming) , beter gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Ziehier de Conformiteitsverklaring GDPR van uw Vereniging Konstantin Paustovski :

Uw gegevens worden bewaard en gehanteerd in een geest van respect en vertrouwen.
Wij gaan verantwooord om met uw gegevens. De Konstantin Paustovski-vereniging heeft een privacy-policy ontwikkeld geheel conform de wettelijke voorzieningen van de AVG-regeling.

Wij verzamelen uw gegevens met het oog op het organiseren van ledendagen, het verspreiden van onze nieuwsbrieven en het aanbieden/verkopen van publicaties.

De gegevens die wij verzamelen zijn : voornaam, naam, emailadres, jaar van aansluiting, datum betaling contributie, plus eventuele extra gegevens die u vrijwillig verstrekt n.a.v. Inschrijving op organisatie ledendagen of bestelling/aankoop publicaties.

Uw gegevens worden op een veilige manier bewaard en beschermd, teneinde efficiënt met u te kunnen communiceren via email.
Ze worden nooit verkocht of verhuurd noch doorgegeven aan derden.

U blijft ten allen tijde eigenaar van de gegevens en u behoudt inzage- en controlerecht.

U kan ten allen tijde contact opnemen met het secretariaat van de vereniging met betrekking tot vragen over gegevensbescherming.