Brief van onze voorzitter

BRIEF VAN ONZE VOORZITTER

Beste leden en vrienden van de Paustovski-vereniging,

De politieke situatie in Oekraïne is uiterst bedroevend en houdt ons op dit moment terecht allen dagelijks bezig. Het is pijnlijk om te zien hoe de Russische wereld nu zo verscheurd wordt in een broedermoord. Als leden van de VKP kennen we uiteraard de grote liefde van Konstantin Paustovski en andere Russische schrijvers voor dit culturele Rusland. Zij beschouwden het, in ieder geval in culturele zin, als een eenheid. Dat de wereldleiders in hun geo-politieke ambities niet hebben weten te de-escaleren in het conflict is m.i. een misdaad.

Zoals Vadim, Paustovski’s zoon, in De Romantici [blz.199] schrijft, beschouwde ook Paustovski oorlog niet alleen als een misdaad maar ook als een ziekte. De enige dictatuur die hij erkende, zo schrijft hij, was de dictatuur van de menselijkheid. Dit lijkt mij een waar en goed uitgangspunt voor een ieder. Het wij-zij denken in termen van naties of blokken is dodelijk. Degenen die aan het roer staan in Rusland mogen we absoluut niet vereenzelvigen met de Russen.

Bovendien geloofde Paustovski, zo weten we, heel sterk in de ‘grenzeloze’ kracht van de literatuur en de kunst. Cultuur en humanisme zijn nu belangrijker dan ooit. Het is heel erg dat die bruggen nu ook worden opgeblazen. Als Vereniging Konstantin Paustovski hebben wij altijd de verbinding door literatuur en kunst, tussen mensen en over de grenzen heen, uitgestraald. En dat zullen we in de toekomst zeker blijven doen. Ik spreek de hoop uit dat de oorlog in Oekraïne gestopt wordt en dat de vrede zo snel mogelijk haar beslag mag krijgen.

Wij zien elkaar op 15 mei a.s. in Rotterdam.  

Het ga jullie ondertussen goed.
Hartelijke groet,

Henk Mulder, voorzitter
Mede namens het bestuur van de VKP