Paustovski, Passant in Parijs

Tijdens de tweede helft van de jaren vijftig begint in de Sovjet-Unie het IJzeren Gordijn, dat het land isoleerde van West-Europa, wat open te gaan. Onder de eerste Russische schrijvers die naar Frankrijk reizen bevindt zich Konstantin Paustovski. In september 1956 reist hij aan boord van de m.s. Pobeda naar Europa. Na zijn terugkeer van een driedaags verblijf in Parijs schrijft hij zijn schets Vluchtig Parijs die begint met: In de herfst van 1956 was het onrustig in de wereld…Paustovski bezoekt Parijs voor de tweede keer in 1962. Hij is dan reeds bekend in Frankrijk door de vertaling van zijn boeken door Lydia Delektorskaja die werden uitgegeven door Gallimard.
Meer dan genoeg redenen voor het reiscomité om in de voetsporen van Paustovski, Passant in Parijs te treden en enkele plekken op te zoeken die hij bezocht.