Essay

  • essay over de evolutie van het schrijverschap van Paustovki in relatie tot het landschap van Centraal-Rusland, de Mesjtsjora
  • door Em. prof. Sophie Ollivier
  • vertaald in het Nederlands
  • illustraties
  • 50 blz
  • eigen uitgave
  • november 2015
  • aangevuld en herdrukt in februari 2021
  • met bijlage: lijst van alle verhalen en boeken van Paustovski, vertaald in het Nederlands en het Frans
  • 12,50