12-12-2021-ledenbijeenkomst 12 dec

Door de beslissingen van de overheid i.v.m. Corona zijn we helaas genoodzaakt deze ledenbijeenkomst te annuleren, met spijt in het hart.
De daarmee gepaarde maatregelen als afstandsregels en het vroege sluitingsuur spelen ons parten. We verkiezen een volwaardige ledenbijeenkomst te organiseren en volgen de situatie goed op.
Samen met Emmanuel Waegemans en het Verteltheater hopen we snel op betere tijden! Het bestuur van de VKP houdt u op de hoogte.