31/05/17 De 125ste geboortedag van Paustovskij

De 125ste geboortedag van Paustovskij wordt herdacht met wetenschappelijke zittingen, tentoonstellingen en ontmoetingen in Moskou en een groot feest in Tarousa. In samenwerking met het Nationaal Park van de Mestsjora wordt door het Literair Museum Centrum K.G. Paustovskij een museum opgestart bij Kordon-273 en wordt het Paustovsij-pad ingehuldigd.