1953

Maart: de Pionerskaja pravda publiceert het artikel Oemnye i vernye droezja (Verstandige en trouwe vrienden); dit wordt later als inleiding opgenomen in de schoolbloemlezing Rodnaja literatoera (Onze eigen literatuur).

Krijgt een appartement toegewezen in een flatgebouw aan de Kotelnitjeskajakade.