1946

Februari: Ogoniok publiceert de novelle Het telegram.

Maart: toespraak bij de Schrijversbond op de conferentie van Russische prozaschrijvers met het thema Rasskas kak zjanr choedozjestvennoj literatoery. O novelle (Het verhaal als literair genre. Over de novelle).

Juli: in het Schrijvershuis Jertelevo.

December: Detskaja literatoera geeft Verre jaren uit in boekvorm. Het boek krijgt veel kritiek: “In het boek zit te veel liberale gemoedelijkheid en te weinig revolutionaire toorn.” De redactie van een andere uitgeverij, Molodaja Gvardija, besluit om het reeds voltooide zetsel van het boek te vernietigen.